COMUNICAT DE DIFERENTS ENTITATS RESPECTE A LA SITUACIÓ DEL SECTOR CULTURAL AL PAÍS VALENCIÀ

SECTOR DE LES INDÚSTRIES CULTURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1,- Davant de la inexistència de polítiques culturals de la Conselleria de Cultura que incentiven el teixit professional de la nostra comunitat, demanem establir marcs d’interlocució efectius pels que fa planificació, desenvolupament i avaluació de les polítiques culturals que tinguen com a beneficiaris als ciutadans i la pròpia indñustria. Estimem imprescindible propiciar el debat i la interacció entre tots els agents que intervenen professionalment al sector. L’objectiu principal d’este comunicat és salvar desenes de milers d’ocupacions, milers d’empreses que generen riquesa descentralitzada en tot el territori valencià i millorar les possibilitats d’accés del públic a la Cultura com a dret social irrenunciable.

2.- El sector cultural és un dels més sostenibles des de la perpectiva econòmica, ja que de forma permanent revertix els seus beneficis en infraestructura i mà d’obra que redunda en la pervivència i professionalització de les indústries culturals.

3.- Sent n sector estratègic i preferent, és incomprensible que davant de la crisi actual, els pressupostos de cultura hagen sigut dels primers a experimentar una reducció dràstica en les administracions públiques oscil·lant en diferents sectors entre el 35 i 65% respecte a exercicis anterios, mentres es recolza pressupostàriament i amb mesures excepcionals a altres industries amb problemes.

4.- Creiem que és necessari adaptar els models de subvencions i els terminis de pagament a les necessitats empresarials del sector, així com propiciar convenis entre l’administració autonòmica i el sector cultural per tal de promoure’l.

5.- Considerem necessari consensuar amb tots els agents implicats un codi de bones pràctiques que definisca els drets i deures dels professionals del sector cultural en temes laborals, econòmics i professionals.

6.- Demanem la implicació de les adminstracions públiques en la instauració de l’IVA CULTURAL del 4% i l’aplicació de la Llei de Patrocini i Mecenatge.

7.- Foment de les Institucions Culturals i de les Empreses de la Indústria Cultural.

8.- Ús efectiu dels mitjans de comunicació públics per a la divulgació i promoció de la cultura valenciana i de la seua llengua.

9.- La nova llei d’economia sostenible situa a les indústries culturals com un dels deu sectors estratègics. En virtud de la coherència entre discurs polític i pràctica política, és necessari que els pressupostos i plans de suport econòmic contemplen de manera equitativa a la cultura.

10.- Esta iniciativa és absolutament independent i té com a propòsit estratègic contribuir a que la cultura, transmissora fonamental de coneixements i de valors socials, generadora d’ocupació i reiques econòmica, ocupe el posicionament social i econòmic que mereix.

Col·lectius que signen el comunicat: AAPV, ACPV, AC Premis Abril, A Editors PV, AGPV, A grups Valencians, A Grups per a joves Paterna, A Musico Carrasca 13, APDCV, A.P Ilustradors Valencia, A V de Circ, AVETID, AVED, Ca Revolta, Col·lectiu Ovidi Montllor, Col·lectiu P de Doblatge, Federació Espais Teatrals Idependents, FEV, Organització sindicats actrius i actors de l’estat espanyol, ABV, COBDCV, ADILEVA, AELC, Gremi de llibrers de Valencia, Societat coral Micalet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 13 ?